Tuesday, 8 January 2013


जन्म

मी न घेतलेतरी मिळाले
कधीच मी जे घेऊ नये
तुही दिल्यावीन दिलेस सारे
कधी कुणी जे देऊ नये

पिचलेल्या जन्मांतून रुजले
विजभारले सूर नवे
ऐकण्यास जे व्यथेत मिटले
लोचन राधेचेच हवे

श्याम घनांची उतत अनावर
कासावीस बरसात अशी
काळोखाच्या उमुनेकाठी
धडधडणारी हवा पिशी

मलाच नकळत माझे डोळे
यमुनेतून वाहत जाती
अंधपणातच चाचपतो मी
फुटल्या जन्माची माती

दान तुझे हे घेण्यासाठी
फुटल्या वाचून हात कुठे ?
या भरलेल्या रित्या ओंजळीत
हिरवा हिरवा जन्म फुटे
                                                                                           _ मंगेश पाडगावकर

No comments: