Wednesday, 2 January 2013


प्रीती

              प्रीती मिळेल का हो बाजारी
                  प्रीती मिळेल का हो शेजारी
                  प्रीती मिळेल का हो बागात
                  प्रीती मिळेल का हो शेतात 
                           प्रीतीची असे अशी ग मात
                           पहा शोधुनी हृदयात !

                  
                  नंदनवनामधी आला
                  कल्पलतेला बहर भला
                  तिची ह्रदयी वीजे पङली
                  प्रीती त्यातूनि अवतरली !  
                           प्रीतीची अशी असे ग मात
                           पहा आपुल्या हृदयात !
                 
                  प्रेमळ कृत्यांची माळ
                  प्रियजनकंठी घाल;
                  द्विगुणित मग तो प्रीती तुला
                  देईल, न धरी शंकेला
                       प्रीतीचा असा असे ग सौदा
                       प्रीतीने प्रीती संपादा !
                  
                  ह्रदयी आलिंगन पाहीले
                  चुंबन मुखकमली वहीले
                  आणिक रुचतील ते चार
                  प्रीतीला होती उपचार
                        प्रीती वाढली, गङे ग सतत
                        पहा तु प्रियजनहृदयात 

                 प्रीती असेल का ग बाजारी ?
                 वेडे ! प्रीती मिळेल का शेजारी !
                                         _ केशवसुत 

No comments: