Thursday, 3 January 2013प्रीती हवी तर


प्रीती हवी तर जीव आधी कर अपुला कुर्बान;

प्रीत हवी तर तळहातावर घे कापुनी मान !

तलवारीची धार नागिणी लसलसती प्रीत,

याद ठेव अंगार लावील  जगाला निमिषात !प्रीती निर्मिली तुला वाटते का दुबळ्यासाठी ?

प्रीतीदेवी जगदेकरवी जो जाय तयापाठी

नव्हे प्रीतीला रंग लाविला लाल गुलाबांचा,

परी रुधिराचा, धडधडणाऱ्या जळत्या जीवाचा.गुल गुल बोले प्रती काय ती ? काय महालात ?

प्रीती बोलते काळ घालिता कलिजाला हात !

स्त्रैणपणाच्या चार भावना नाच पचती ज्याला

हीन जीवाने घेऊ नये त्या हा जहरी प्याला !सहय जीवाला होय जाहला जरी विधुत्पात,

परी प्रीतीचा घात भयंकर दुसरा कल्पांत !

जिवंतपणी मरण घेउनि फिरणे जगतात,

साठविली ब्रम्हांड दाहिनी दाहकता यात  !
                                                                           _ बालकवी 

No comments: